Levélszavazás, vándorlás, részvétel

Levélszavazás, vándorlás, részvétel

 

A Nemzeti Választási Iroda honlapján 2013-ban a következő volt olvasható: „A levélben szavazás tisztasága – ellentétben a szavazóhelyiségben történő szavazással, ahol elsősorban a szavazatszámláló bizottság feladata a szavazás törvényességének biztosítása – a választási szervek és a választópolgár együttes felelőssége. A választópolgárnak is felelős magatartást kell tanúsítania a szavazólap kitöltésekor, a szavazási iratok postázásakor.” (http://docplayer.hu/6082183-Nemzeti-valasztasi-iroda-gyakran-ismetelt-kerdesek-a-valasztasi-regisztraciorol-es-a-szavazasrol.html – 6.o.)

A szavazó és a szavazást lebonyolító szerv felelősségét tehát érintik, míg a törvényalkotóról szemérmesen említést sem tesznek.

A demokrácia lényege szerint nyilvánosság, a nyilvánosság pedig lényege szerint részvétel. A politika demokratikus körülmények között nem egy zárt csoport belügye, hanem mindenki számára hozzáférhető, nyilvános közügy, amelynek alakítása/alakulása csak aktivitás, vagyis részvétel mentén értelmezhető.

Felelősség a választások összefüggésében a részvétel jogi és technikai feltételeinek megalkotása, betartása/betartatása és gyakorlása kapcsán merül föl.

Az EU-ban a számottevő vándorlás okán régóta eleven téma a külhoniak szavazása. Jim Higgins ír néppárti képviselő az EP-ben 2010-ben és 2011-ben is megszólalt az ügyben, érvelése szerint amennyiben ha a jog vagy a technikai háttér nem biztosított, az tekinthető a szabad mozgás korlátozásának, mivel egy demokratikus alapjog elvesztése visszatarthatja a polgárokat a külföldi munkavállalástól, illetve a hosszú távú országváltástól az EU-n belül. A határt átlépő uniós polgárok részvételével kapcsolatos továbbra is létező kihívásokat 2015-ben Danuta Hübner lengyel néppárti és Jo Leinen német szociáldemokrata képviselő taglalta, sőt, a 2019-es európai parlamenti választásokról szóló bizottsági jelentés is érinti azokat. Gabriela Ionescu román állampolgár a Bizottsághoz benyújtott petíciója nyomán 2020-ban a román törvényalkotó komoly javításokat foganatosított a külföldön tartózkodó román választópolgárok technikai lehetőségei kapcsán: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/peti/communication/2020/647022/PETI_CM(2020)647022_HU.pdf 

A jelenlegi magyar szabályozás jelentősen eltérő terheket, költségeket ró a választójogukat gyakorolni kívánó, külföldön tartózkodó magyar állampolgárok két különböző, jól behatárolható csoportjára. S teszi ezt kellő súlyú, ésszerű indok nélkül. Az önkényes, diszkriminatív megkülönböztetés par excellence esetével van dolgunk. Azért sem gondolhatjuk, hogy puszta figyelmetlenség állna a megkülönböztetés mögött, mert a törvényalkotó a választási törvény eredeti formájában (2013. évi XXXVI. tv.) még biztosította a magyarországi lakcímmel rendelkező, de a szavazás napján külföldön tartózkodó állampolgárok számára a levélben szavazás lehetőségét. Az erről gondoskodó passzusokat az Országgyűlés utólag helyezte hatályon kívül (2013. évi LXXXIX. törvény).

A részvétel a magyar esetben tehát magába foglalja a felelős kiállást és felszólalást a szavazás technikai feltételeinek kapcsán is.

A Nemzeti Választási Iroda arra a kérdésre, hogy biztonságos-e (értsd: a csalások elleni kellő garanciát jelent-e) a levélben szavazás, a választópolgár felelősségét is fölemlíti.

A Freie Ungarische Botschaft a részvétel elemibb fokán, azaz a lehetőség megteremtésének fokán is felelősséget érez. A választási eljárás szabályai a választójog mint alapjog garanciái. Ezek diszkriminatív korlátozása tehát alapvető jogot korlátoz, indokolatlanul kirekeszti a választók egy jelentős részét a választójog hatékony gyakorlásából.

S még ha a levélszavazás tisztasága soha nem is lesz száz százalékban ellenőrizhető – miként a választás más módjaié sem, hiszen a láncszavazásban is benne van a súlyos visszaélés lehetősége, s Magyarországon a rendszerváltás óta még senkit nem vontak felelősségre érte -, a törvényalkotó felelőssége, hogy ha és amennyiben alkalmazza, mint lehetőséget mindenki számára egyformán hozzáférhetővé tegye. 

A levélszavazás egy 100 éves gyakorlat, döntő szerepet játszott a 2020-as amerikai elnökválasztásban is. Akik, egyébként szerintünk helyesen, alkalmazzák, azok vállalják a kockázatait is, szembenéznek azokkal és igyekeznek tenni ellene.